slide6 slide5
Featured

Nghệ Việt | Bột Nghệ | Tinh Bột Nghệ | Curcumin 95% | Rượu Nghệ

Welcome to Công ty Cổ phần Nghệ Việt

 

Công ty nghệ việt đã và đang có vùng nguyên liệu “sạch” ổn định và lâu dài với chất đất vùng bán sơn địa và tiểu khí hậu phía bắc tỉnh Thanh Hóa phù hợp với cây nghệ sinh trưởng phát triển và cho hàm lượng cucumino cao nhất ( Do viện dược liệu TW việt nam đánh giá)

 

Powered By Thiet ke website
Công ty Cổ phần Nghệ Việt © 2014